Sabtu, 12 Desember 2009

WIRIDAN ILMU


ILMU BAJU NUR KEBAL

Tuah ilmu Baju Nur Kebal sangat luar biasa, selain pemiliknya memiliki kesaktian ibarat tembok baja juga memiliki kemampuan menyedot atau menyerap kekuatan lawan...sehinga lawan sebanyak apapun akan teraedot kekuatannya / kesaktiannya sehingga semakin banyak lawan yang mengeluarkan ajian kesaktin untuk menyerang maka tubuh pemilik ilmu baju nur kebal akan bertambah sakti.

Jarang orang memiliki ilmu nurkebal karena untuk menguasai perlu ijazah langsung dari sang guru.Tanda ilmu ini bangkit pada seseorang adalah kalau sedang marah akan merasa panas ditelinga dan bulu kuduk/bulu roma berdiri dengan sendirinya. Keanehan lain, apabila 41 orang saling berpegangan dan yang terdepan dipegang oleh pemilik ilmu ini sambil membangkitkan ilmu baju nurkebal maka ke 41 orang yang bergandengan tadi juga akan memiliki kekuatan luar biasa serupa dengan pemilik ilmu.

Untuk mendapatkan ke ilmuan baju nurkebal biasanya sang guru memberikan ujian yang cukup berat sehingga jarang murid mampu melewati persyaratan yang diberikan. antara lain: Tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu selama 41 hari 4i malam, tidak boleh batal air wudhu 41 hari 41 malam, harus hafal nama Allah yang 99(asma'ul husna), Tidak boleh marah selama 41 hari 41 malam, tidak boleh menyembelih/membunuh hewan selama 41 hari 41 malam.

Inilah rupa ilmu baju nurkebal


Bismillahhirrohmanirrohim
Nur Allah Nur Muhammad
Tili Allah pohon lapi
Bercerai Allah dengan Muhammad
Baru bisa memakan aku
Aku berdiri di semula jadi
dikiriku ijroil dikananku mikail didepanku jibrail dibelakangku isrofil
diatasku tujuh petala langit
dibawahku tujuh pidah bumi
aku bersandar “Allah HU”
Tulang tiangku Besi Kursani
Yang melilit dipinggangku
Aku bertepian di Telaga Kautsar
Bertempat dimakam Baitulloh
Kabul Berkat Lailaha ilallah Huuu…


jika bacaan ilmu baju nurkebal sudah dapat dibaca tanpa melihat teks (sudah hafal) maka ilmu ini sudah masuk / bangkit dengan sendirinya pada diri.
Larangannya memakai ilmu ini adalah tidak boleh mengikuti amarah hawa nafsu dan harus bersikap sabar juga bersikaf pemaaf.

ILMU MEMBANGKITKAN BESI KURSANI

Besi Kursani disebut juga tiang arasy atau Tiang Mahligai. diambil dari poros tulang belakang. Apabila siapa saja yang mengetahui tombolnya, maka orang tersebut akan mampu membangkitkan kekuatan yang luar biasa (kekuatan super) pada tubuhnya.

Ilmu ini sangat populer dan banyak menyebutnya dengan sebutan Besi Kursani, merupakan saripati dari unsur besi yang terkandung dalam anasir tanah pada tubuh manusia, konon disebut juga tiang arasy atau penyangga alam. Karenanya, manusia yang memahami rahasia hakekat besi dalam tubuh, Insya Allah akan diselamatkan Sang Maha Kuat dari sekalian yang bernama besi dan sekalian yang bernama Bisa dan racun.
ilmu Besi Kursani sudah teramat jarang yang menguasainya, dikarenakan guru-guru terdahulu sangat memilih-milih untuk menurunkannya.

Biasanya Ilmu Besi Kursani ini dipergunakan untuk keselamatan dimana saja dan kapan saja baik itu dalam perjalanan darat, laut, maupun udara, juga dapat dijadikan sarana kesehatan, karena secara alamiah dan ilahiah dijauhkan dari pengeroposan tulang serta penyakit kronis dalam waktu yang lama.

Selain itu dapat mengaktifkan daya kebal tubuh, untuk membungkam musuh, untuk pemagaran benda berharga dari kejahatan atau pencurian, untuk meningkatkan daya pukulan, untuk mendeteksi bahaya juga racun dalam bejana maupun makanan, dan untuk menembus kekebalan orang lain yang lalim.

Untuk pengisian ilmu Besi Kursani ini selayaknya dilakukan oleh guru secara langsung.

Berikut ini adalah doa membangkitkan besi kursani:

1. Bismillahhirrohmanirrohim
Hai Besi Kursani Bangkitlah Engkau ditubuhku
Lut mati ajululloh
Sebab dari Aku Ajal dari Allah
Kullu nafsin Zaikotul maut

2. Bismillahhirrohmanirrohim
Aku membangkitkan besi kursani
Melilit tujuh anggota tubuhku
Datang besi-besi kunanti
Datang Timah-timah kunanti
Air sibuih-buih menantiku
Kun kata Allah
Fayakun kata Muhammad
Berkat lailahailallah Muhammaddarrosululloh

3. Bismillahhirrohmanirrohim
Hai Besi Kursani kau berasal dari nursaifi
Kau berasal dari Nurnakulloh
Kau berasal dari Nur ijazina
Kau berasal dari Nur Muhammad
Tiada boleh kau merusak pada tempat kau Nur Muhammad
Jika engkau merusak pada tempat kau
Disumpah Allah dan Rasululloh
Akulah Nur Muhammad

4. Bismillahhirrohmanirrohim
Hai sijipun namanya langit
Si jasolen namanya bumi
Minta ampun kepada langit
Minta salam kepada bumi
Hai laila tahan tuan bosi
Berdirilah engkau dengan sendirinya dalam diriku
Ya jibrail,ya mikail ya isrofil ya ijroil
Ya saidina Abubakar ya saidina Umar Ya saidina Usman Ya saidina Ali
Aku di dalam sifatulloh
Aku di dalam si Zatulloh
Aku di dalam kandang kalimah
lailahailallah Muhammadarrosululloh
Allah Huuuk…

5. Bismillahhirrohmanirrohim
Sekebalku
Kedua kuatku
Ketiga apungku
Ke empat Penimbulanku
Akan senderanku ditiang mahligai
Tempat dudukku dibatu hamparan putih
Dibawah payung panji Rasululloh
Didalam kelambu Robbul jalil
Didalam kelambu Allah
Didalam kalimah Lailahailallah Muhammaddarrosululloh
Lammmzaalalahhh….

ILMU MENGUNCI/MEMACI LIDAH ORANG JAHAT

Label:

Dari zaman ke zaman iri dan dengki semakin subur berkembang di alam ini, Semua disebabkan adanya iblis syaithon yang terus menggoda hati manusia untuk menjadi pengikutnya. Tetapi yang lebih berbahaya apabila iblis syaithon telah bertengger di hati manusia maka seketika kebaikan akan berubah keburukan. Na'uzubillaah!!!


Apabila suatu waktu anda mengalami mimpi buruk berupa dimusuhi oleh orang lalim atau penguasa lalim sehingga semaunya saja memerintah atau melakukan banyak kedholiman pada orang tidak memilki budi pekerti, maka selamatkanlah diri anda dengan medekatkan diri pada Allah SWT dan mohon keselamatan dari-NYA.

Leluhur kita dahulu yang seharinya menghadapi dan mengalami penindasan dari penjajah ternyata juga banyak mewariskan pusaka luar biasa berupa ilmu yang dapat mengatasi hal tersebut.

inilah rupa ilmu peninggalan leluhur mengunci / memaci lidah orang jahat.

Bismillahhirrohmanirrohim
Luksalam
Pihak Allah
Gudang Allah
Kunci Berkunci
Memaci Hati Fikir Lidah
Angkara murka si....(sebut nama yang dikunci)...
Berkat aku memakai kunci berkunci
Wa shubba 'alaa qolbii sya aabiiba rohmatin
Bihikmati maulaanal 'adhiimi fanthoqot


Bacalah dengan jumlah ganjil ketika diperlukan.

Ilmu ini dapat juga dijadikan sarana pelicin segala urusan atau memudahkan segala urusan, dengan membacanya ketika akan mengurus suatu surat menyurat / dokumen di pemerintahan atau di perusahaan yang memerlukan biaya tidak sewajarnya atau uang siluman disebabkan budaya korupsi yang akut, sehingga surat atau dokumen anda akan terkatung-katung karena dipersulit.

Berikut ini juga sebuah ilmu untuk memudahkan urusan, dibaca sebanyak 9 (sembilan) kali ketika akan keluar rumah:

Bismillahhirrohmanirrohim
Allahumma sang sukmo mulyo
Ati lewih sifat langeng
Mungkul jati sarining gampang
gampangno niatku..(sebutkan apa yang dihajat)...
saking kersaning Allah
Berkat Lailaha ilallah Muhammaddarrosululloh.

ILMU KUAT INGATAN

1. Versi Ilmu Melayu

Bismillahhirrohmanirrohim
Ingat ingat sipancaringat
Benang teruli dikakiku
Besok kuingat sekarang kuingat
Sudah tersurat dalam hatiku
Mustajab diaku
Kabul diguru
Kabul berkat lailahailallah

2. Versi ilmu kejawen

Bismillahhirrohmanirrohim
Sun ngaji padange ati
Sun babar mustoko jati
Byar padang terawangan yo Gusti
Kang mengku cahyoku
Nak aku lali ingetno
Nak aku inget lancarno
Koyok banyu mili
Saking kersaning Allah
Lailahailallah

AYAT LIMA BELAS DAN KEAMPUHANNYA
Ayat lima belas terdiri atas :

1. Ali Imran : 1-2 dan 18

2. Al-An`am : 95

3. Ar-Ra`d : 31

4. Yasin : 82

5. Al-Fatihah : 2

6. Qaf : 15

7. Al-Hadid : 4 dan 25

8. At-Taghabun : 13

9. Ath-Thalaq : 3

10. Al-Jinn : 28

11. Al-Muzzammil : 9

12. An-Naba : 38

13. Abasa : 18-19

14. At-Takwir : 20

15. Al-Buruj : 20-22


Membaca ayat lima belas dengan seizin Allah SWT dapat berfaedah memenuhi kebutuhan hidup, menyembuhkan orang sakit atau keracunan, serta memberikan keselamatan dan keamanan.
Dalam kitab catatan peninggalan para leluhur ada diterangkan tentang keampuhan gaib yang tinggi pada ayat lima belas secara lengkap.

Antara lain:

Ayat ke 1: Mendapat ampunan dosa.

“Alif laamim, allahu laa ilaaha illallah huwal hayyul qoyyum

Apabila ayat tsb dibacakan kepada orang yang sakit secara terus menerus maka mempunyai keutamaan bahwa orang yang sakit itu akan mendapat ampunan dosa dari Allah SWT.
Ayat ke 2: Segera Hasil Hajat
“Qaaiman bilqisthi dzaalikumullaahu fa-annaa tukfakuuna

Apabila ayat tsb dibaca terus menerus pada malam hari, maka mempunyai keajaiban, bahwa orang yang mempunyai hajat dan belum berhasil maka Allah akan cepat menghasilkan hajatnya orang yang membacanya.
Ayat ke 3: Pengasih semua orang
“Walau anna Qur’aanan suyyirot bihil jibaalu auquththi-at bihil ardhu au kullima bihil mauta balillaahil amru jamii-an”

Apabila ingin dicintai oleh semua orang baik laki laki maupun perempuan atau lawan berganti menjadi kawan, maka ayat ke 3 mempunyai daya keampuhan yang tinggi untuk itu bila dibaca 7x (tujuh kali) lalu sebutlah nama orang yang dimaksud, insya allah akan berhasil.
Ayat ke 4: memberi pelajaran pada orang zalim
“Innamaa amruhuu idzaa araada syai an an yaquula lahuu kun fayakuun”

Apabila ayat tersebut ditulis dikertas kemudian ditulis juga nama orang yang zalim, maka mempunyai keanehan setelah tulisan tersebut ditulis lalu ditindih dengan batu maka orang zalim yang dimaksud akan mengalami sakit. Tapi perlu di ingat bahwa perbuatan yang demikian adalah dosa besar sehingga allah akan melaknat ummatnya yang berbuat aniaya dan menyenangi umatnya yang pemaaf.Tangan mencincang bahu memikul, barang siapa berbuat keburukan akan mendapat buah keburukan. Nauzubillah!!!

Ayat ke 5: Untuk menunaikan segala hajat


“Alhamdulillaahi rabbil aalamiin”
mempergunakannya dengan cara dibaca sebanyak 7x sambil menahan nafas, lalu sampaikan hajatnya.
Ayat ke 6: Menawarkan Racun
“Balhum fii labsiin min khalqin jadiidin”

Bacalah ayat ke 6 sebanyak 7x pada 7 butir beras atau gandum dalam bejana mangkuk putih porselin yang sudah dituangi air. Lalu airnya minumkan dan beras atau gandumnya dimakan oleh orang yang terkena racun, dengan izin Allah racun akan akan tawar dengan cepat.
Ayat ke 7: Juga menawarkan racun
“Wahuwa ma-akum ainamaa kuntum wallaahu bimaa ta’maluuna bashiir”

Bacakan pada air kelapa hijau sebanyak 3x lalu diminumkan airnya pada orang yang terkena racun, insya aalh seketika racunnya akan tawar dengan qudrat irodat allah.
Ayat ke 8: Untuk terhindar dari marabahaya dan ampunan dosa
“Innallaaha qawiyyun aziizun. Allaahu laa ilaaha illaa huwa wa alallaahi fal yatawakkalil mu’minun”

Dibaca dengan penuh keikhlasan dalam keadaan berwudlu (tidak berhadas) maka akan diampuni oleh allah dosanya. Dan jika dibaca ketika akan tidur maka selama tidur akan dilindungi allah dari segala marabahaya kebakaran, maling, pembunuhan, bencana alam dsb, insya allah.
Ayat ke 9: Untuk Keselamatan dari Penyakit Menular
“Wamayyatawakkal alallaahi fahuwa hasbuhuu innallaaha balighu amrihi qad ja-alallaahu likulli syai-in qadraan”

Apabila dibaca akan menjadi tangkal yang ampuh dan jika ayatnya ditulis pada kulit kijang atau harimau kemudian dimasukkan dalam potongan bambu atau tabung lalu ditutup dan ditanam pada tengah kampung, desa atau kotamaka seluruh penduduk akan selamat dari penyakit menular. Metode ritual ini mungkin saja jawaban atau dapat juga dijadikan alternatif ditengah hingar bingarnya wabah penyakit menular yang disebabkan virus virus berbahaya yang belum diketahui identitasnya bahkan virus virus berbahaya yang sudah diketahui identitasnya seperti Flu burung,flu babi flu flu lainnya.makanya peninggalan leluhur itu sangat banyak sekali yang harus kita gali dan lestarikan sepanjang sejarah.
Ayat ke 10: untuk hajat duniawi dan ukhrowi cepat terkabul
“Wa ahaatho bimaa ladaihim wa ahshaa kulla syai-in ‘adadan”

Bila dibaca ayat ke 10 ini secara kontiniu maka hajat duniawi dan ukhrowi insya allah segera terlaksana…amiin.
Ayat ke 11: Untuk meredakan orang yang mengamuk/emosi
“Robbul masyriqi wal maghribi laa ilaaha illaa huwa fatta khidzhu wakiila”

Dibaca pada 7 butir padi kemudian dibawa menghadapi orng yang sedang marah atau mengamuk maka kemarahan dan kebencianya akan reda dengan sendirinya berkat izin Allah SWT.
Ayat ke 12: Untuk hajat agar cepat tercapai

“Laa yatakallaamuuna illa man adzina lahu rrahmaanu waqaala shawaaban”

bagi siapa yang mengamalkan ayat ini maka segala hajatnya akan cepat ditunaikan oleh Alah SWT, amiin
Ayat ke 13: Untuk melumpuhkan perampok dan pembegal

“Min ayyi syai in khalaqahuu min nuthfatin khalaqahuu faqaddarahuu”
Dari zaman dahulu hingga sekarang perampokan dan pembunuhan terus saja terjadi dimana mana, bukan saja ditempat tempat yang sepi namun juga ditempat keramaian. nah! ayat yang ke 13 dari 15 ayat ini jawabannya. Apabila suatu waktu anda dihadang oleh perampok tidak bersenjata maupun bersenjata maka janganlah bingung atau berputus asa. caranya serahkan diri pada allah sehingga kita akan timbul keberanian sebab sebelum ajal berpantang mati. kemudian ambilllah debu secepatnya kemudian ayat ke 13 sebanyak 7 x ulang lau tebarkan ke sekeliling. Insya allah dengan kekuasaan allah seketika para pembegal akan kebingungan saling bentrok antara teman sehingga tidak berdaya.
Ayat ke 14: Melemahkan penguasa jahat dan kejam
“Inda dzil arsyil makiini”

Seorang raja, presiden atau para pejabat pemerintah juga penguasa hukum dan penegak hukum selalu kita temukan arogan dan menyombongkan diri atas kekuasaan yang diembannya atau wewenang yang dimilikinya, penyalahgunaan wewenang selalu saja kita temui ketika berhadapan dengan mereka. tanpa mereka sadar atau dalam keadaan sadar menganggap bahwa kekuasaan atau jabatan yang diembannya itu kekal tiada berujung..nau’uzubillah!!! jika anda mengalami seperti ini sebagai antisipasi ayat 14 ini jawabannya. caranya: Bacalah 7x sambil menahan nafas ketika berhadapan dengan penguasa lalim kemudian hembuskan pada penguasa tersebut sambil mohon dalam hati agar dilindungi allah dari kejahatannya dan dimudahkan segala urusan dengannya.
Ayat ke 15: untuk membuka gembok atau tali ikatan
“Wallaahu min waraa ihim muhithun bal huwa qur aanun majidun fii lauu hin mah fudhin”

Meski tidak diterima nalar namun semua kekuasaan allah nyata di alam ini. semua yang mustahil dijawab oleh allah denagn adanya ciptaannya di alam ini. sesunguhnya manusia tidak memiliki kekuatan selain kekuatan yang diamanahkan allah pada kita sebagai sifat NYA. jadi, janganlah menyombongkan diri dan menganiaya pada sesama. kemudian taatlah pada hukum allah. ayat yang ke 15 ini sungguh luar biasa dan nyata, barang siapa kehilangan kunci sehingga gemboknya tidak bisa dibuka maka dengan sarana membaca ayat ke 15 sebanyak 21x kemudian hembuskan pada gembok tersebut maka seketika gembok itu akan terbuka dengan izin allah. dengan cara yang sama dapat juga membuka ikatan tali atau rantai. Namun jangan coba coba disalahgunakan sebagai sarana membuka gembok untuk mencuri/mengambil milki orang lain tanpa izin, sebab tuah keampuhannya tidak akan berfungsi.

ILMU PEMUTAR JIWA

Label:

MEMANGGIL ORANG YANG MINGGAT DAN MENGEMBALIKAN BARANG YANG HILANG
Suatu hari dibulan agustus 2007 saya kedatangan seorang lelaki yang kurus dan kumal usia sekitar belum genap 30 tahun, saya tidak menyangka setelah berbincang bincang ternyata lelaki yang baru saya kenal itu seorang sarjana pertanian, tinggal diluar kota medan. Kedatangannya tersebut tentu membawa suatu keinginan.
Berbekal alamat yang didapatnya dari salah seorang sohibnya akhirnya lelaki tersebut ketemu dengan saya.
Semua keluhan yang selama ini mengganjal pikirannya disampaikan lelaki itu kepada saya. Saya terkejut dan prihatin mendengar semua kisahnya. Lelaki ini sudah setengah setres / pening tujuh keliling karena wanita yang dicintainya ketika dia masih kuliah pergi entah kemana tidak tau ujung rimba. sementara keluarga si wanita juga kebingungan mencari anaknya yang secara tiba tiba hilang seperti ditelan bumi. Keluarga siwanita sudah berusaha kesana kemari untuk menemukan si anak namun hingga 6 bulan tidak membuahkan hasil.
Kejadian ini tentu sangat menghebohkan.
Akibat dari kejadian itu si tamu lelaki saya ini ternyata setres berat.
Melihat keseriusannya dan keteguhannya saya kemudian mengijazahkan sebuah ilmu langka dari tanah melayu pemberian guru. Dengan syarat bukan untuk kejahatan dan harus bertanggung jawab pada tingkah laku dan perbuatan.
Telah Sebulan berlalu tetapi saya belum mendapat kabar berita dari lelaki itu. Dan masuk bulan ke dua suatu malam hand phone saya berdering, setelah saya angkat ternyata dihujung telepon adalah suara lelaki itu yang mengabarkan bahwa wanita idamannya telah kembali ke orang tuanya dan akan segera dilamar olehnya. Dari lelaki itu diketahui ternyata wanitanya telah diculik oleh kawanan mucikari dan dijual ke suatu daerah hujung sumatera.

inilah rupa ilmu pemanggil yang dahsyat, dan disebut juga dengan ilmu pemutar jiwa. walaupun orang dituju jauhnya lain benua tetap akan terkena pengaruh ilmu ini. dalam melapalkan ilmu ini diperlukan media limau purut atau namanya yang ditulis di secarik kain bekas pakaiannya atau secarik kertas yang telah digambar bentuk manusia dan ditulis nama orang yang dituju. kemudian di ikat benang tiga warna (merah,hitam,putih) lalu digantung dan ketika melapalkan ilmu ‘pemutar jiwa’ maka hujung benang di pegang sambil diputar putar.
Khusus untuk mendatangkan barang yang hilang karena dicuri: nama yang ditulis adalah “sipencuri benda…(tulis nama benda yang hilang)” artinya: ditujukan kepada sipencuri benda karena tidak diketahui nama sipencuri.

Ilmu Pemutar Jiwa

Ashaduallailahailallah wa ashaduannamuhammaddarrasululloh
Iyya kana’ budu wa iyya kanasta 'in 21x
Allahhushshomad 11x
Bismillahhirrohmanirrohim
Aku memasukkan jiwa si…(sebutkan yang dituju)…
Agar turut apa perintahku
Niatku bukan memutar …(sebutkan benda yang diputar)…
memutar hati empedu jantung limpa paru paru jiwa si…(sebutkan yang dituju)…
datang kepadaku…(tambahkan datang kepada siapa?)…
didatangkan allah
didatangkan muhammad
didatangkan baginda rasululloh
kalau si …(sebutkan namanya)…tidak datang
maka gilalah si..(sebut namanya)…
gila siang, gila malam, gila petang, gila pagi
kalau hari tengah hari
kalau malam tengah malam
seperti ayam berkotek gilakan telurnya
seperti musang menangis gilakan makanannya
seperti dibara api
gila gila gila gila gila gila gila si…(sebutkan namanya)…
gila padaku atau pada …(tambahkan datang kepada siapa? atau yang kehilangan)..
tidak akan sembuh kecuali aku yang menyembukan
tidak akan sembuh sebelum mengembalikan barang yang dicuri kepadaku (khusus untuk kemalingan)
mustajab kepada ku
kabul berkat guruku
Allahhushshomad Allahhushshomad Allahhushshomad Allahhushshomad Allahhushshomad Allahhushshomad Allahhushshomad

————————

ulangi bacaan ilmu ini hingga perasan hati telah puas sambil memutar benda yang dipegang. waktu yang baik melakukan ini adalah tengah malam setelah sholat malam.
HATI HATI!!!ILMU INI DAPAT MEMBUAT ORANG YANG DITUJU GILA ATAU TIDAK WARAS

ILMU MEMBERDAYAKAN KEMENYAN

Label: , ,
Tentu kita mengenal yang namanya Kemenyan atau Dupa. Ini biasa dipergunakan untuk memberi aroma tertentu pada ruangan. Kemenyan sangat unik karena memiliki aroma has yang tidak dimiliki benda lain dan ketajaman aromanya mampu menembus puluhan bahkan ribuan kilometer jauhnya, beda dengan aroma-aroma lainnya.

Bahan kemenyan berasal dari getah pohon hutan yang juga disebut pohon kemenyan.Getah kemenyan mengandung asam sinamat sekitar 36,5 persen yang banyak digunakan untuk industri farmasi, kosmetik, rokok, obat-obatan, bahkan dapat menjadi pelengkap dalam ritual tertentu.

Pohon Kemenyan merupakan sejenis tumbuhan yang terdapat di hutan INDONESIA, Malaysia serta di negara-negara ASEAN yang lain. Nama botaninya Styrax benzoin Dryand termasuk famili Stryraccaceae dari ordo Ebeneles, Disumatera utara medan bahasa Bataknya disebut HAMINJON.

Untuk menimbulkan aroma has maka kemenyan harus dibakar terlebih dahulu agar aromanya dapat tercium. Dan asap kemenyanlah yang mampu menembus hingga ribuan kilometer.

Kalau kita berbicara tentang aroma asap kemenyan tentu bulu roma kita sedikit bergidik, karena dari zaman dahulu kala aroma asap kemenyan kerap dijadikan komoditi ritual mistis dari berbagai etnis. bahkan aroma kemenyan ada yang menyebutkan identik dengan aroma kehadiran hantu atau dedemit /lelembut.

Contohnya ilmu yang satu ini, dengan memanfaatkan aroma asap kemenyan mampu menghadirkan berbagai mahluk jin dan sebagainya. Karena aroma asap yang dilapal suatu mantera akan merubah kemenyan dapat dijadikan makanan jin juga dapat dijadikan sebagai sarana pos/surat penyampaian atau kotak pesan ke alam lain/alam jin.

1.BISMILLAHHIRROHMANIRROHIM
NARAPAS ARANING GENI
NURMANIK ARANING MENYAN
SANGGONDO KUKUSING MENYAN
NIAT ISUN NGOBONG DUPO
KUDU DUPO MBEKTENI:...(nama jin yang akan diberi makan).

2. BISMILLAHHIRROHMANIRROHIM
HAI JEBUK ARUM ARANING MENYAN
KRENGES ARANING MENYAN
MEGO MENDUNG KUKUSING MENYAN
UMBULNO LANGIT SEPITU
AMBLESNO BUMI SEPITU
TAMPAKNO NIATKU NGAWERUHI:...(sebut nama jin yang akan dipanggil)


Keilmuan yang ini khusus memberdayakan kemenyan untuk suatu sarana pemikat asmara, sehingga siapa saja yang menghirup atau menyentuh kemenyan yang sudah di beri sarana mantra maka akan takluk dan tergila-gila pada si pemilik menyan.

BISMILLAH,
AKU BERDIRI DITENGAH BUMI
SIFAT BUMI SELURUH ALAM KEHIDUPAN
ILMUKU SIMENYAN PUTIH
AROMAMU SUDAH KU TUJUKAN
KE JASMANI, RUHANI SI....(sebutkan nama yang dituju )...BIN..(sebutkan nama ibunya)....
KALAU TIDUR MAKA BANGUNKAN
KALAU BANGUN MAKA TEGAKKAN
KALAU TEGAK MAKA JALANKAN
ANGKATKAN KEHADAPANKU
KUMPULKAN DENGAN RASAKU
RASANYA RASAKU
NYAWANYA NYAWAKU
DATANG SUJUD KE HIDUPKU
HAI SIMENYAN PUTIH
SAMPAIKAN SALAMKU
KE JASMANI RUHANI SI...(sebutkan nama yang dituju )...BIN..(sebutkan nama ibunya)....
SEBERAT BUMI DAN LANGIT
HUUUUUU.....(hembuskan ke menyan putih)
MUSTAJAB DIAKU
BERKAT DIGURU
LAA ILAHA ILLALLAH

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

peringatan!!!Allah sangat pedih siksaannya