Sabtu, 12 Desember 2009

TUJUH LATHIFAH SIMPUL BATHIN

Dan 7 titik batin yang kita sebut dengan lathifah, yaitu:
1. Latifatul-qolby

Di sini letaknya sifat-sifat syetan, iblis, kekufuran, kemusyrikan, ketahayulan dan lain-lain, letaknya dua jari dibawah susu sebelah kiri, Kita buat dzikir sebanyak-banyaknya, Insya Allah pada tingkat ini diganti dengan Iman, Islam, Ihsan, Tauhid dan Ma’rifat.

2. Latifatul-roh

Di sini letaknya sifat bahimiyah (binatang jinak) menuruti hawa nafsu, , letaknya dua jari dibawah susu sebelah kanan, Kita buat dzikir sebanyak-banyaknya Insya Allah di isi dengan khusyu’ dan tawadhu’.
3. Latifatus-sirri

Di sini letaknya sifat-sifat syabiyah (binatang buas) yaitu sifat zalim atau aniaya, pemarah dan pendendam, , letaknya dua jari diatas susu sebelah kiri, Kita buat dzikir sebanyak-banyaknya Insya Allah diganti dengan sifat kasih sayang dan ramah tamah.

4. Latifatul-khafi

Di sini letaknya sifat-sifat pendengki, khianat dan sifat-sifat syaitoniyah, , letaknya dua jari diatas susu sebelah kanan, Kita buat dzikir sebanyak-banyaknya Insya Allah diganti dengan sifat-sifat syukur dan sabar.

5. Latifatul-akhfa

Di sini letaknya sifat-sifat robbaniyah yaitu riya’, takabbur, ujub, suma’ dan lain-lain, , letaknya ditengah-tengah dada, Kita buat dzikir sebanyak-banyaknya Insya Allah diganti dengan sifat-sifat ikhlas, khusyu’, tadarru dan tafakur.

6. Latifatun-nafsun-natiqo

Di sini letaknya sifat-sifat nafsu amarrah banyak khayalan dan panjang angan-angan, , letaknya tepat diantara dua kening, Kita buat dzikir sebanyak-banyaknya Insya Allah diganti dengan sifat-sifat tenteram dan pikiran tenang.

7. Latifah kullu-jasad
Di sini letaknya sifat-sifat jahil “ghaflah” kebendaan dan kelalaian, , letaknya diseluruh tubuh mengendarai semua aliran darah kita yang letak titik pusatnya di tepat ditengah-tengah ubun-ubun kepala kita, Kita buat dzikir sebanyak-banyaknya Insya Allah diganti dengan sifat-sifat ilmu dan amal

Tags:lathifah
Posted in ilmu | 2 Comments »
Sarsilah / hadiyah al fatihan


Dibaca sebulum melakukan wirid2 ilmu hikmah
sarsilah
SARSILAH
(HADIYAH AL FATIHAH)
1. Khususon illa hadroti nabiyil mustofa sayidina Muhammad SAW Al-Fatihah….
2. WA illa ruhi ashabihi rosulullah Sayidina Abubakar wa umar wa ustman wa ali Rodhiallahuanhum
Al-Fatihah…………
3. Illa Hadroti Jami’il malaikati fi samawati wal ardhi khususon malaikat jibril malaikat mikail malaikat isrofil malaikat izro’il
Al-Fatihah………….
4. Khususon ila hadroti as syaikhuna PIH Silahul Mukmin Sunan Mutihan Syaikh joko purwanto bin hady
Al-Fatihah…………….
5. ila hadroti jami’il muslimin wal muslimat, mukminin wal mukmunat al ahyai munhum wal amwat min ladunka Adam illa yaumil qiyamah
Al-Fatihah………….
6. Wa illa arwahi abina wa umina wa jadina wa jadatina wa ahlina wa karo bahtina wali ustadzina wali jami’il PIH silahul Mukmin
Al-fatihah…………….
7. Do’a