Sabtu, 12 Desember 2009

KUMPULAN KEJAWEN 2

AJIAN PAYUNG ALLOH

Aji Teguh Alot Payung Allah ini adalah merupakan aji keselamatan dan kekebalan yang sangat ampuh. Dulu aji ini sangat dirahasiakan, setelah ditimbang-timbang demi perkembangan ilmu didunia ini maka boleh disebar luaskan. Untuk memperoleh aji kesaktian ini adalah :

a. Puasa sunnah tujuh senin tujuh kamis, kemudian dilanjutkan puasa sunnah 4 hari . hari terakhir puasa tidak boleh tidur sehari semalam dan harus dalam keadaan suci dari hadast kecil dan hadast besar bila buang air besar atau kecil harys segera bersuci dan berwudlu, demikian pula bila makan dan minum.

b. Selama puasa setiap tengah malam mengerjakan sholat hajat khusus dan membaca rapal aji Teguh Alot Payung Allah 75 kali.” yaa qowiyyu yaa matiin” dibaca 10.000 kali.

c. Sedang sehabis sholat fardhu rapal aji teguh alot payung Allah cukup dibaca 21 kali.

d. Sesudah selesai puasa amalan terseut dibawah ini sehabis sholat fardhu dibaca 3 kali.

e. Puasa tersebut diatas kalau bisa setiap tahun dilakukan.

f. Pantangan terbesar adalh berzinah dan minum-minuman keras. ingat ilmu jangan disalah gunakan kalau ingin tetap selamat, jangan untuk ugal-ugalan dan sombong.

Adapun bacaan aji Teguh Alot Payung Allah adalah sebagai berkut :

“Shalallahu ‘alaihi wassalam, Ingsun amatek ajiku teguh alot, Aji keslametan pinayungan Allah, Tiba saka nduwur eneteng kadiya kapuk, Dicakot atos-alot, Diobong anyep, ora kobong, Di racun tawar, Dipukul mental, Dibacok lakak-lakak, Dibedil mecicil datan ngenani, Sakabehing gaman lan jaya kawijayan mungsuh datan ngeneki, Atos, ulet sakabehing daging kulitku, Atos, wangkot otot balungku, Sakabehing baya datan tumama krana Allah, yaa qowiyyu ya matiin 3 kali.”


AJIAN LEMBU SAKILAN

Aji Lembu Sekilan ini sangat terkenal sejak dahulu, hingga sekarang. Aji ini memang sangat baik untuk keselamatan dalam pertempuran. Bila diamalkan dengan baik semua serangan lawan baik menggunakan tangan kosong maupun senjata tajam bahkan senjata api tak akan mengenianya.

Amalan : puasa 7 hari, sediakan kain putih dan 1 batang daun lumbu, wasillah Al Fatihah kepada nabi Muhammad SAW 70x, nabi Khidir 140x, nabi Sulaiman 140x, baca Al Fatihah 313x, ayat kursi 313x, surat At Taubah ayat 228 – 229 sebanyak 313x.

Mandi tengah malam kemudian shalat hajad 4 raka’at.

Baca : “ya Allah ya robbi, bangkitkanlah karomah ilmu lembu sekilan dalam tubuh hamba”.


AJIAN KULHU GENI

Qulhu Geni merupakan ajian khusus untuk mengalahkan bangsa jin setan, Menurut orang dulu bila dibaca 1 kali, maka syetan putus tangan kirinya, bila dibaca 2 kali putus tangan kanannya, bila dibaca 3 kali putus kedua kakinya dan bila dibaca 4 kali akan lebur seluruh badannya.

-Puasa sunah 3 hari dimulai pada hari selasa

-malam terakhir tidak tidur semalaman

-selama puasa selesai sholat fardhu dibaca 21x

- Bismiillahirrohmanirrahim

-Khulhu geni bismillahi

-kun fayakun masyaallohu

-adirun abadan abadan


AJIAN GELAP SAYUTO

Orang dulu sering membangga-banggakan aji Gelap Sayuta, kerana orang yang mengamalkan ajian ini suaranya boleh menggetarkan orang yang mendengarkan. Untuk pukulan tenaga dalam yang dilamuri ajian ini boleh mematikan lawan.

Puasa 3 hari [ puasa biasa ], Amalan malam harinya sebagai berikut :

Lakukan Tawasul [ menghadiahkan Alfatihah masing-masing sebanyak 99x ]

kepada :• Nabi Muhammad SAW. • Syeh muhyidiin Abdul Qodir Al jaylani Al Baghdaadi. • Syeh makhfuudh Sya`rani

Baca hizib :

Bismillahir rohmaanir rokhiim,

Robbii innii maghluubun fantashir,

wajbur qolbil munkatsir,

wajma` syamlil mundatsir,

ikfinii ya kaafii, wa anal `abdul muftaqir.

Wa kafaa billaahi waliyyan wa kafaa billahi nashiiroo.

Innasy syirka ladhulmun `adhiim.

Wa mallaahu yuriidu thulmal lil `ibaad,

Fa quthi`a daabirul qowmilladziina dholamuu.

Wal khamdu lillahi robbil aalamiin.

Setiap anda akan memanfaatkan keilmuan ini baik untuk keperluan pidato, ceramah, presentasi dan segala

kegiatan yang anda perlukan, maka bacalah doanya sekali saja.


AJIAN KANCING KUNCI

Amalan Kancing Konci ini khusus digunakan untuk mengunci lawan. lawan yang terkunci gerakannya akan terhenti seketika dan seolah-olah tubuhnya kaku, sukar digerakkan. amalan Kancing Kunci ini sangat penting dimilki oleh orang-orang perguruan tenaga dalam, kerana boleh menunjang keampuhan jurus-jurus kuncian.

Bismillahirrohman nirrohim, Kancing Kunci golong Allah, Dikancing karo nabi, Dikunci karo Allah, Sakabehing hawa nafsu lan kasektene si (namanya), Saka berkahing nabi Muhammad SAW, Laa Haula walla quwataila bilahil’ aliyil’ adhim


AJIAN KOMARA GENI

Aji Komara Geni sejenis Gembala Geni yang juga merupakan aji pamungkas. Komara Geni boleh juga digunakan untuk membakar bangsa jin. kegunaan aji Komara Geni selain untuk pukulan kontak membakar jin, juga untuk pagaran badan, pagaran rumah dan pengobatan berbagai penyakit. Yang penting adalah niat si empunya aji ini.

Bismillahirrohman nirrohim, Alahumma Du’a Bali sumpah Waliyyulloh, Ana muka badan yaa Rosululloh, Alahumma yaa Bali, yaa Bali, yaa Bali Sakudung Ingun Khulhu Komara Geni Tutup Bali, Balika, balika, balika, Balikum, balikum, balikum.


AJI INTI LEBUR SAKHETI -

Inti lebur saketi merupakan ajian pamungkas handalan beberapa perguruan. Ajian ini bila diamalkan terus menerus dayanya sangat hebat, Boleh digunakan untuk membakar hangus golongan jin yang sakti. Tetapi boleh juga untuk pengobatan, khususnya orang yang kena santet, teluh, tenung, sihir dan lainlainnya lagi. Aji ini kerana dayanya yang dahsyat tidak boleh digunakan sembarangan.

Inama amruhu idza arada,

syai-an, kun- fayakun,

fii samumiw wa hamim,

wa tashiyatu jahim,

idza rujatil ardhuraja,

wa bussatil jibalu bassa

fakanat haba ammun batsa,

kun fayakun alaya,

Allahu akbar 3x puasa x hari, mulai dari selasa kliwon, dibaca xxx setelah solat fardu.


AJIAN BANDUNG BONDOWOSO

Seperti halnya aji Brajamusti, aji Bandung Bondowoso juga mempunyai khasiat yang luar biasa hebatnya. bagi orang yang mengamalkan aji Bandung Bodowoso akan mempunyai kekuatan badan yang mentakjubkan. Barang yang mustahil boleh diangkat dengan kekuatan manusia, maka dengan aji Bandung Bodowoso barang itu dapat diangkat dengan mudah. Bahkan lebih dari itu dengan aji ini orang boleh menagkis tanpa cidera semua senjata tajam. Senjata tajam akan terpental dengan sendirinya bila mengenai badannya.

Amalannya sebagai berikut :

“Bismillahirrohmanirrohim, Lembu kaniya kan munggah ing pundakku, Sira tangiya. Sang cacing putih kang munggah ing ula-ulaku, Sira tangiya. Sang puter putih jang munggah ing jenggotku, Sira tangiya. Sang jakir putih kang munggah ing dlamakanku, Sira tangiya. Bek meneng, cut turun cahya sukma sajroning jantung, Minungan kuat, teguh rasa dening Allah. Laa ilaaha ilallah, Muhammadur rasulullah.?

Adapun untuk memperoleh aji bandung bnondowoso tersebut diatas, lakukanlah peunjuk dibawah ini :

a. Berpuasa 40 hari (puasa sunnah)

b. Selama berpuasa setiap selesai sholat fardhu amalan tersebut dibaca 3 kali.

c. Kemudian setelah selesai berpuasa 40 hari, setiap hari amalan tersebut harus dibaca 3 kali, selama aji itu diperlukan. kalau amalan tidak diamalkan luntur pula aji itu daripadanya.

d. Amalkan dengan penuh keyakinan dan dengan niat yang baik pula. sebab niat jelek pasti tak akan berhasil.


AJIBRAJA MUSTI

Dizaman dulu aji Brajamusti adalah aji kebanggan para pendekar. Kerana aji Brajamusti ini merupakan perisai badan yang ampuh sekali. Orang yang mempunyai aji brajamusti mempunyai kekuatan badan dan kekuatan ghaib yang tidak ada tandinggannya. Maka orang yang memiliki tidak boleh menggunakan aji brajamusti kalau tidak dalam keadaan terpaksa. Sebab kalau digunakan sembarangan boleh membahayakan lawan. Kegunaan aji brajamusti selain untuk mengisi kekuatan badan dan tangan, aji barajamusti juga sebagai aji kekebalan terhadap berbagai macam senjata tajam. Senjata yang ampuh bagaimanapun kalau terkena aji brajamusti pasti akan tawar, tak bertuah.

Untuk memperoleh aji brajamusti amalakan petunjuk dibawah ini :

a. Berpuasa 7 hari setiap bulannya hingga satu tahun, atau puasa 40 hari. (puasa sunnah) setiap satu tahun sekali. Pusa sunnah seperti pusa bulan ramadhan.

b. Selama dalam puasa, setiap sholat fardhu mantera aji Brajamusti ini dibaca sebanyakbanyaknya 41 kali atau 100 kali.

c. Setelah selesai puasa, mantera dibaca satu kali lalu dihembuskan pada kedua tangan. Maka pada saat itulah mengalir kekuatan ghaib dalam tubuh dan tanngan yang membuat keampuhannya.

d. Akan lebih ampuh lagi bila setiap hari membaca “ya qawiyyu ya matiin” 1000 kali Amalan aji Brajamusti seperti berikut : ?Bismillahirrohmanirrohiim, Sun matek aji ajiku Brajamusti, Terap-terap, Awe-awe, Kuru-kuru, Griya gunting drijiku, Watu item ing tanganku, Sun taj antem, Laa ilaaha ilalloh Muhammadur rasululloh.”

Catatan: Sebaiknya selama puasa, setiap malammnya melakukan sholat hajat khusus dan membca aji Brajamusti 100 kali.


AJI RAJAH KALA CHAKRA -

Rajah Kalachakra merupakan senjata ghoib yang boleh untuk membinasakan musuh yang sakti.Rajah inipun juga boleh untuk pagaran tubuh, pagaran rumah dan lain-lainnya.

Cara memperoleh Rajah ini secara sempurna adalah sebagai berikut :

a. Puasa Sunnah 40 hari.

b. Selama berpuasa, sehabis sholat fardhu dibaca 5 x, sedang sehabis sholat hajat dibaca 41 kali.

Gunakan sholat hajat khusus mohon diberi mohon diberi Ilmu Rajah Kalacakra.

c. Selesai berpusa, setiap hari minimal di baca 5 x, akan lebih baik lagi bila di baca setiap habis sholat fardhu.

Adapun amalan bacaannya sebagai berikut :

“ya maroja-jaromaya ya marani-niramaya Ya silapa-palasiya ya midosa-sadomiya ya dayuda-dayudaya ya sikaya-kayasiya ya simaha-mahasiya ya midara-daramiya.

Catatan : Selama berpuasa harus sabar dan suka menolong sesama.

Biasanya rajah ini berupa sinar berputar dan terletak didada pemiliknya. Bagi yang sudah dapat melihat alam ghoib, akan dpt melihat ujud rajah ini.


MANTRA TEPUK BANTAL

BISMILLAH HIROHMANIRROHIM

TEPUK BANTAL PANGGIL SEMANGAT

SEMANGAT DATANG DALAM MIMPI

AKU TAK MENEPUK BANTAL

AKU MENEPUK JASAD DAN ROH(SEBUT NAMA(

SATU BADAN DUA NYAWA

SATU JASAD DUA NYAWA

RINDU KASIH DAN SAYANG KASIH

GONCANGKAN JASAD DAN ROH(SEBUT NAMA)

AKU TAK MELIPAT TANGAN

AKU MELIPAT HATI (SEBUT NAMA) TERBUKA KEPADAKU

SRI PENGASIHKU SRI DALI PUTIH

BERKAT DIIRINGI SANG SEMAR

BERKAT DOA LAILAHA ILLALLAHMUHAMMAD RASULLULLAH.

• mantra diatas dari bhsnya diciptakan dari daerah jabar (tangerang), merupakan jenis pengasihan dgn media bantal yang sehari-hari kita buat tidur. Caranya baca mantra sebelum tidur sata ada tanda (sebut nama) panggil nama sidia …mantra dibaca 3 kali ulangan selanjutnya tepuk bantal 7x lalu dibuat tidur • Catatan : bila menggunakan guling tinggal mengganti kata bantal jadi guling, bila menggunakan selimut tinggal mengganti kata bantal jadi selimut.


MANTRA ASIHAN ROKOK

ASALAAHU AN YAKUFAA BAKSAL LADZIINA KAFARUU,

WALLAAHU ASYADDUBAKSASAUW WA ASYADDU TANKIILLA

• mantra diatas penggunaanya dibacakan di sebatang rokok maupun satu bungkus rokok yang sudah dibuka tutupnya sebaiknya dibaca 7 kali ulangan , selanjutnya rokok yang sudah dimanterai bisa dipakai merokok didekat orang yang dituju (usahakan jangan sampai sidia terganggu dgn asap rokok) ajak bicara sampai sidia terlena dgn sendirinya berkat asap rokok .


PELET PANDANGAN MATA

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM.

KULLU AMRIN DZI BAALIN MIN SHAHBIHII WA AHBAABIHII MINAL KHAIRI, DZIKRULLAAHI”. NIAT INGSUN AMATEK AJIKU GRIYA AGUNG, SUN SEBULAKE ING PUCUK RAMBUTE SI…(NAMA DIA). LUWIH SI…(NAMA DIA). MUGI-MUGI ASIH ING AWAK SLIRAKU

• mantra diatas merupakan gabungan islam-kejawen sebaiknya untuk mempercepat keberhasilan anda puasa 1 hari terlebih dahulu (lebih baik saat hari weton kelahiran anda), lalu anda rapal (sebaiknya anda hafalkan jangan membaca dari text). Saat bertemu / bertatapan pandang baca mantra diatas (bisa dalam hati). Bahasa jawanya kalau di Indonesiakan kurang lebih demikian.

“ Saya berniat membangkitkan aji GRIYA AGUNG, kutiupkan dipucuk rambutnya ..(sebut namanya yang dituju) , lebih ..(sebut namnya yang dituju). Semoga menjadi senang kepada ku.


AJIAN ASMARA

Ilmu/Ajian ini jika ditujukan ke seseorang, orang dituju akan memimpikan anda yaitu mimpi indah, mesra (mimpi basah)/ bersenggama dengan anda, sangat baik bila digunakan yang berkeluarga sedang tugas jauh dari keluarga, menghindari perselingkuhan yang kita tinggalkan dirumah. Karena kebutuhan biologis bisa kita berikan lewat alam mimpinya, akan selalu terkenang / merindukan anda / bermesra ria dengan anda.

CARANYA :

*Yang Muslim *

Lakukan mandi bersih / mandi besar / kramas sore hari.

Niat mandi : NIAT INGSUN ADUS BANYU SUCI BUMI SUKO SAH BADAN SINAMPURNO.

Malamnya saat anda mau tidur, lakukan sholat hajat 2 rokaat

Setelah salam anda konsentrasi dulu yaitu tenangkan batin & pikiran anda setenang mungkin.

Jika sudah merasa tenang & mantap, lalu hadiahkan Surat Al-Fatihah kepada yang anda tuju :

KHUSUSON ILA RUKHI SIJABANG BAYI …….. (sebut namanya binti ibunya/kalau tidak tahu nama ibunya binti “HAWA”) lalu baca Surat Al-Fatihah 1x.

Lalu baca mantranya sebanyak 41x niat anda tujukan kepadanya (sidia).

Mantranya :

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

ALLOHUMMA KUN ROTUN SIFATE ALLOH RAFALE ALLOH

TURU MIMPI MENJADI ROSO, ROSO SIRASAMU SI ADIKU

SI JABANG BAYI …………(sebut namanya binti ibunya/kalu tak tahu nama ibunya binti “HAWA”).

MANDAJA ATUHUM AYYANI’ KUN LANUK MINAL KHOTA.

MASALAMA MALU BIYAR SOLALLOHU ALAIHI WASSALIM.

Akan lebih bagus lagi jika setelah rampung baca mantranya, anda baca Surat YAA-SIIN 1x.

Lalu anda tidur.

Kerjakan ritual tadi selama 7 malam berturut-turut (ini untuk tahap awal) tidak boleh putus.

Jika sudah lulus 7 malam, terserah mau dikerjakan 3 hari/ 2 hari pokoknya sekehendak hati anda 5 hari / 7 hari lagi juga boleh.

*Untuk Non Muslim *

Lakukan ibadah sesuai keyakinan masing-masing.

Setelah mantap dan yakin, baca MANTRANYA 41x ditujukan/diniatkan agar dia bermimpi mesra, indah (basah) dengan anda, lalu tidur.

Kerjakan 7 malam berturut-turut. Selanjutnya terserah anda (Seperti diatas)

Rajahan kuat sex 1 - 4 jam :

1. Selama 7 hari makan kuning telur bebek 3 butir.

2. Makan kikil kambing 7 hari.

3. Memperbanyak makanan yang mengandung zat perekat misalnya : nangka.

4. Memperbanyak makan gula jawa (gula merah) dan kelapa tua / muda.

5. Sebelum senggama usahakan kencing dulu lalu berwudlu.

Lalu membaca :” LAA ILAAHA ILLA HUWAL WAHIDUL QOHHAR “

(Khusus non muslim cukup laksanakan poin 1-4 untuk point 5 berdo’a sesuai keyakinan masing-masing agar diberi kekuatan kuat sex 1-4 jam).